Çukurambar Mh. Budapeşte Cd. 33/A Çankaya/ANKARA
0312 220 04 06 0541 287 75 76
 • Fıtık Tipleri

  Genel cerrahinin alanına giren fıtıklar, karın duvarının doğal açıklıklarından veya sonradan zamanla zayıflayan bölgelerden gelişir.
  Geçirilmiş ameliyatların yerlerinde de fıtık ortaya çıkabilir. Bu fıtıklara kesi fıtığı, insizyonel herni (incisional hernia) veya postoperatif fıtık denmektedir.
  Kasık dışında karın ön duvarında görülen fıtıklara genel anlamda ventral herni adı verilir. Göbek fıtıkları ve epigastrik herniler bu gruba dahildir. Kesi fıtıkları da ventral herni olup daha önceki bir ameliyata bağlı oldukları için sekonder ventral herni şeklinde isimlendirilebilirler.
  Aşağıdaki görsellerde karnın farklı bölgelerindeki fıtık tipleri sunulmaktadır.

  İnguinal Herni (Kasık Fıtığı)

  Genel cerrahinin alanına giren fıtıklar, karın duvarının doğal açıklıklarından veya sonradan zamanla zayıflayan bölgelerden gelişir.
  Geçirilmiş ameliyatların yerlerinde de fıtık ortaya çıkabilir. Bu fıtıklara kesi fıtığı, insizyonel herni (incisional hernia) veya postoperatif fıtık denmektedir.
  Kasık dışında karın ön duvarında görülen fıtıklara genel anlamda ventral herni adı verilir. Göbek fıtıkları ve epigastrik herniler bu gruba dahildir. Kesi fıtıkları da ventral herni olup daha önceki bir ameliyata bağlı oldukları için sekonder ventral herni şeklinde isimlendirilebilirler.
  Aşağıdaki görsellerde karnın farklı bölgelerindeki fıtık tipleri sunulmaktadır.

  Göbek fıtığı (Umbilikal Herni)

  Genel cerrahinin alanına giren fıtıklar, karın duvarının doğal açıklıklarından veya sonradan zamanla zayıflayan bölgelerden gelişir.
  Geçirilmiş ameliyatların yerlerinde de fıtık ortaya çıkabilir. Bu fıtıklara kesi fıtığı, insizyonel herni (incisional hernia) veya postoperatif fıtık denmektedir.
  Kasık dışında karın ön duvarında görülen fıtıklara genel anlamda ventral herni adı verilir. Göbek fıtıkları ve epigastrik herniler bu gruba dahildir. Kesi fıtıkları da ventral herni olup daha önceki bir ameliyata bağlı oldukları için sekonder ventral herni şeklinde isimlendirilebilirler.
  Aşağıdaki görsellerde karnın farklı bölgelerindeki fıtık tipleri sunulmaktadır.
  Boğulma, yani fıtık kesesi içindeki barsağın fıtık boynunda sıkışarak beslenmesinin bozulması riski düşük değildir. Böyle bir tablo ameliyat sonrası komplikasyon tehlikesini arttırır.
  Bu durumda acil şartlarda ameliyat gerekir. Bu nedenle, göbek fıtığı tanısı alan bireylerin fazla vakit geçirmeden uygun koşullarda ameliyat olmaları önerilir.
  Göbek fıtıkları onarıldıktan sonra yeni bir yırtılma ile tekrarlamaları halinde çok büyüyerek onarımı çok zor karın duvarı açıklıklarına dönüşebilirler.

  Epigastrik herni

  Karın orta hatta göbekten yukarıda görülen fıtıklardır. Oluşumu hakkında kesin bir neden bildirilememektedir. Nadir görülen bir fıtıktır. Farklı seviyelerde birden çok sayıda küçük epigastrik herniler olabilmesi nedeniyle, ameliyat öncesi iyi bir inceleme yapılmamışsa tekrarlayabilirler.

  Femoral herni

  Nüks epigastrik herni

  Kasık alt bölgesinde, başka bir deyişle uyluk üst bölgesinde, bacağı giden ana atardamar nabzının hissedildiği yerin hemen iç kenarındaki şişliktir.
  Tüm kasık fıtıklarının %5 kadarını oluşturur. Kadınlarda 3-4 kat daha sık görülür. Tanısı inguinal herniye göre daha zordur. Bu bölgedeki büyümüş ve ağrılı lenf bezleri ile karıştırılabilir.

  Nüks epigastrik herni

  Femoral fıtıklar bacağa giden ve gelen ana damarların yakınındaki femoral ring adlı dar halkadan çıkar. Femoral hernilerin boğulma riski yüksektir. Fıtığın çıktığı açıklığın daha derinde olması ve bacağın büyük damarlarına yakınlığı nedeniyle onarımı inguinal hernilere göre daha zor olup tekrarlama riski daha yüksektir.

  İnsizyonel Herni (Kesi Fıtığı)

  Daha önce geçirilmiş karın ameliyatlarının kesi yerlerinde ortaya çıkan fıtıklardır. Cerrahi teknik yetersizliğine, yara enfeksiyonuna ya da hastaya ait yara iyileşmesine bozacak etkenlere (obezite, şeker hastalığı, kortizon kullanımı, kronik akciğer hastalığı) bağlı olarak gelişebilir. Her 100 karın ameliyatının 10-15?inden sonra geliştiği bilinmektedir. Her tip kesiden sonra ortaya çıkabilirler.
  Bu nedenle nerede kesi yapıldıysa orada görülürler, kası veya göbek gibi belli bir anatomik bölge ile sınırlı değildirler. En sık yapılan ameliyatların kesileri en sık insizyonel herni şeklinde cerrahın karşısına çıkarlar. Bu bir mide ya da barsak ameliyatına bağlı orta hat kesisi ya d a sezaryen ameliyatına bağlı alt karın bölgesinde bir yatay kesi olabilir. Kapalı yani laparoskopik ameliyatlardan sonra da alet giriş yerlerinde port hernisi adı verilen fıtıklar gelişebilmektedir.

  Spigelian Hernia

  Karın orta kasları ile yanlardaki çapraz kasların birleşim yerindeki zayıf hattan olan fıtıklaşmalardır. Küçük ve büyük iki Spigelian herninin laparoskopik (içeriden) görünümü.
  Bu tip fıtıkta fıtık kesesi karın kaslarının her bir tabakasının arasına girebilmektedir Bu nedenle tanısı ve tedavisi daha zordur. Dışarıdan bir şişlik fark edilmeden sadece o bölgede bir ağrı ve bir türlü geçmeyen rahatsızlık hissi şeklinde kendini gösterebilir. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin daha sık kullanılması ile tanıda başarı ve ameliyat sıklığında artış kaydedilmektedir.